Funktionellidelse.dk © 2012                    

 

 

 

Funktionelle lidelser - Kejserens nye klæder?

 

Funktionelle lidelser er et nyt diagnosekoncept, der er ved at vinde indpas i Danmark, og det markedsføres massivt i kommuner, sygehuse, arbejdsmedicinske og socialmedicinske klinikker og samtlige praktiserende læger har fået tilsendt DSAMs nye vejledning om dette koncept: Klinisk vejledning for almen praksis, Funktionelle lidelser, 2013. [i][1]

 

Funktionelle lidelser kan sammenlignes med "Kejserens nye klæder", hvilket jeg vil redegøre for i det følgende.

Psykiaterne på Forskningsklinikken for funktionelle lidelser i Aarhus (FFL) har indlemmet WHO-anerkendte somatiske diagnoser i deres diagnose: funktionelle lidelser, se side 7 i vejledningen, citat:

 

”• Kronisk træthedssyndrom, Myalgic Encephalomyelitis, (ME) Postviralt træthedssyndrom (A04)

• Colon irritabile (D93)

• Kardialt syndroma X (K74)

• Fibromyalgia (L18)

• Kronisk whiplash, Distorsio columnae cervicalis sequelae, Whiplash Associated Disorder,

Whiplash syndrom (L83).”

 

Endvidere mener psykiaterne, at man kan lide af f.eks. både hjerneskade, HPV-bivirkninger, kræft og funktionelle lidelser. [2] HPV-bivirknings-skadede har sammen symptomer som ME-ramte.

 

HPV-bivirknings-ramte vil psykiaterne på FFL også gerne behandle. Symptomforskeren, sådan blev M. Rosendahl fra FFL tituleret i TV2, hvor hun udtalte sig om HPV-vaccinens bivirkninger, citat:

"Det er bare en udløsende faktor på noget, som ligger latent i forvejen, og så får man denne her voldsomme reaktion, hvor kroppen er i vedvarende alarmberedskab, laver mange symptomer, så det hele slipper igennem op til hjernen, kan man sige, så man bliver meget påvirket af de her symptomer." [3] Vaccinen er således ’bare’ en udløsende faktor…

 

På Hammel Neurocenter ligger den 24årige Karina Hansen, der er diagnosticeret ME af speciallæger. Hun blev fjernet fra sit hjem den 12.02.13 og tvangsindlagt på Hammel Neurocenter under psykiater Niels Balle Christensen og psykiater Per Fink fra FFL og bliver behandlet med gradueret fysisk træning, hvilket kan skade ME patienter. Ifølge Karinas mor er der ingen kontakt til Karinas mobiltelefon, fra hvilken Karina bad om hjælp ved indlæggelsen. [4]

Karina har af psykiaterne fået diagnosen Pervasive Arousal Withdrawl Syndrome, som viser, at Karina har trukket sig ind i sig selv. [5]

 

Omtalen af Karina Hansens indlæggelse på de sociale medier har bevirket, at forældre til børn med ME frygter samme skæbne for deres børn, og med god grund, for det sker på nøjagtigt samme måde verden over. [6]

 

Det er almindeligt kendt, at jobcentre sender fysisk syge kronikere til bl.a. psykiaterne på FFL, fordi kommunerne mener, at der er behandlingsmuligheder i psykiatrien. [7]

’Behandlingsmuligheder’ er nøgleordet, hvormed syge menneskers sager kan trækkes i langdrag, så fleksjob eller førtidspensioner undgås, hvilket sparer kommunerne for forskellen mellem kontanthjælp og fleksjob- eller førtidspensions-beløbet, men betænk også, hvor mange de syge holder i arbejde: socialrådgivere, teamledere, læger, speciallæger, fysioterapeuter, psykologer, psykiatere og andre aktører som f.eks. Quick Care etc... kan det mon betale sig?

 

At kommunerne og deres lægekonsulenter henviser fysisk syge borgere til FFL har Fb-gruppen ”I Klemme I Det Kommunale System” mange eksempler på, og at dette sker med trusler om, at hvis borgeren ikke indvilliger, så vil man tage deres kontanthjælp, og det kan man også gøre, hvis borgeren ikke vil tage ordineret psykofarmaka. [8]

Dette svarer til kommunale henvisninger af borgere til forsøg, som FFL har lov til at udføre.[9]

 

Får borgeren diagnosen funktionel lidelse, så er borgeren i fare for ikke siden at blive taget alvorligt i sundhedssystemet, for så sidder ’det hele’ jo nu ’mellem ørerne’. Mange mennesker er bange for disse henvisninger, både fordi de ikke vil have en psykiatrisk diagnose, og fordi de er bange for at blive tvunget til at tage psykofarmaka. [10]

 

Region Midtjylland har anbefalet FFLs behandlingsmetode i forbindelse med FFLs nye ME-videncenter. Om dette Videncenter står der i Notat 25, Region Midtjylland 29.10.10., citat:

"Der findes en solid dokumentation for, at kognitiv adfærdsterapi og gradueret fysisk optræning er effektive behandlinger ved CFS (læs ME) og andre Funktionelle lidelser, hvorimod der er mere sparsom dokumentation for andre behandlingsmetoder."

Men forespurgt efter denne solide dokumentation melder Region Midtjylland imidlertid efterfølgende ud i mail af d. 26.02.2013, citat: "Der foreligger ingen dokumenter med de ønskede informationer." [11]

 

TrygFonden har støttet FFL med i hvert fald 100 mil. kr. siden 2009. [12]

Tryg Forsikringsselskaber sparer mange penge på, at syge får psykiatriske diagnoser, fordi disse diagnoser kun udløser sygeforsikringer eller arbejdsskadeforsikringer i ca. 7 % af tilfældene.[13]

Lundbeck Fonden støtter også FFL med store beløb [14] og gratis medicin. [15]

 

Eftersom psykiaterne på FFL mener, at anerkendte fysiske diagnoser er psykiatriske, og eftersom FFL ikke har nogen ”solid dokumentation” for, at deres behandlinger virker, så, mener jeg, at konceptet kan sammenlignes med "Kejserens nye Klæder". Psykiaterne har fundet en levevej, hvor fysisk syge henvises til dem gennem jobcentre og sagsbehandlere.

 

Efter DSAMs vejledning er udsendt til alle læger, så er det nu op til den enkelte læge at tage stilling til, om de såkaldte funktionelle lidelser skal udbredes, eller om teorien skal forkastes. Men læger bør gøre sig klart, at diagnosen funktionelle lidelser kan fungere som en ’skraldespands-diagnose’ for de somatiske diagnoser, som er svære at diagnosticere, og at diagnosen kan ’skygge for’ alvorlig sygdom, som så ikke opdages i tide. Jeg råder derfor alle igennem mit netværk på Fb-gruppen " I Klemme I Det Kommunale System" til at undsige praktiserende læger og speciallæger, der er tilhængere af funktionelle lidelser. 

Af Stig Gerdes


[1]  Kliniks vejledning for almen praksis, Funktionelle lidelser, 2013:
http://vejledninger.dsam.dk/funktionellelidelser/

 

[2] Citat:”Nogle patienter med funktionelle lidelser har kendte fysiske og psykiske sygdomme som for eksempel epilepsi, psoriasis, gigt, dissemineret sclerose, panikangst eller depression.” http://www.mindfulness-denmark.dk/bog-artikler/artikel-bodily-distress-syndrome.aspx Og se også næste Fodnote om HPV og M. Rosendal.

 

[3]Se M. Rosendal udtale ovenstående citat ved minuttal 2.30: http://www.youtube.com/watch?v=WBFykPs92LY&noredirect=1

[5] Diagnosen blev oplyst ved møde d. 27.08.2013, som er optaget på bånd. Til stede var bl.a. Karinas forældre og søster og ledende overlæge Merete Stubkjær og overlæge psykiater Nils Balle Christensen.

 

[7]  3F: ”I Dansk Fibromyalgiforening oplever man, at medlemmerne meget ofte henvises til psykiater”: http://forsiden.3f.dk/article/20110524/NYHEDER/110519867/2140

 

[8] Et eksempel ud af mange, om tvungent psykofarmaka: http://www.information.dk/228063 

Tvungen operation: http://www.information.dk/telegram/472061

 

[10] Om tvungen behandling: http://www.information.dk/228063

 

[11] Om den ’solide dokumentation’: http://www.funktionellidelse.dk/solidside1.html

 

[12]48 mil fra TrygFonden til FFL i 2009 - 2010:

http://www.uffu.dk/da/om-forum/rammer/

 

10 mil fra TrygFonden til FFL: http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2011/04/06/063840.htm

 

3.3 mil fra TrygFonden til FFL: http://www.altinget.dk/forskning/navnenyt.aspx?id=10779  og der findes masser af lins på nettet om dette emne: søg blot på Forskningsklinikken for Funktionelle lidelser og TrygFonden.

 

[13] ”Kun knap 7 procent af de personer, der anmeldte en psykisk skade, fik erstatning i 2008, viser en årsopgørelse fra Arbejdsskadestyrelsen”: http://www.information.dk/218333  

 

[14] Bl.a. 3 bevillinger til forskningsklinikken i 2012 og 3 i 2011: http://www.lundbeckfonden.com/Tidligere-bevillinger.9.aspx  

 

[15] ”Vi får desuden leveret en del af medicinen fra medicinalfirmaet uden beregning” sidste side:http://www.ft.dk/samling/20121/almdel/SUU/spm/472/svar/1051067/1245624/index.htm 

  

 

 

Hvad er funktionelle lidelser og BDS (Bodily distress syndrome)?

 

 

Funktionelle lidelser

Funktionelle lidelser er ikke en WHO- anerkendt diagnose. Den består af en række sygdomme som psykiaterne på Forskningsklinikken for funktionelle lideser, FFL, har indlemmet i deres diagnose:

 

 

22 'funktionelle lidelser' + Høreforeningens mening om tinnitus
 

Her med ICD10-koder:

 

Kronisk smertetilstand (R52.1; R52.9)

Post-viralt træthedssyndrom (ME) (G93.3)

Irritabek tyktarm (K58.0; K58.9)

Syndrom X, Kardialt Syndroma x,”Hjertesmerter” (K74)

Fibromyalgi (M79.7)

Whiplash syndrom (WAD) (S13.4)

Bækkenløsning (R10.2)

El-overfølsomhed (T75.2)

Infralyd overfølsomhed (T75.2)

Kemisk intolerans/ duft- oglugtoverfølsomhed (J68.9)

Funktionel dyspepsi (K30)

Præmenstruelt syndrom (N94.3)

Kroniske bækkensmerter (R10.2; R10.3;R10.4)

Kroniske lændesmerter (M54.5)

Atypiske eller ikke-kardiogene brystsmerter(D120.9)

Hyperventilationssyndrom (R06.4)

Spændingshovedpine (G44.2)

Pseudoepileptisk anfald (G40.9)

Kæbeledsdysfunktion (S03.4; S03.5)

Atypiske ansigtssmerter (G50.1)

Kronisk godartede smertetilstande , bl.a. iled (M25.5) og arme og ben (M79)

Tinnitus (H93.1)


 


Links hvor man kan se lidelserne listet op:

Funktionellesymptomer og lidelser, 2012, side 8:

http://www.dsam.dk/files/12/funktionelle_symptomer_og_lidelser.pdf


Syg,- meningen diagnose? Funktionel sygdom og reform af førtidspensionen, 2011, side 10, (blåt skema):

http://www.trygfonden.dk/~/media/PDF/Syg%20men%20ingen%20diagnose.ashx

 


 

Tinnitus ses på dette link på planchen øverst til højre indei cirklen, og Emma Rehfeld taler også om tinnitus i udsendelsen, minuttal16.20:http://www.tv2oj.dk/arkiv/2014/04/08?video_id=46028&autoplay=1Høreforeningens mening om tinnitus:
http://hoereforeningen.dk/hoereforeningen/presse/pressemeddelelser/tinnitus-er-ikke-en-funktionel-lidelse

 

 

Migræne har engang være på listen over funktionelle lidelser, men efter Migrænikerforbundets ihærdige indsats og beviser på fysisk sygdom, har Forskningsklinikken nu slettet migræne af listen.

 

 

 

Her ses nogen af de samme sygdomme med psykiaternes omkodede koder: se side 7 i vejledningen: Kliniks vejledning for almen praksis, Funktionelle lidelser, 2013: http://vejledninger.dsam.dk/funktionellelidelser/  som DSAM, Dansk Selskab for Almen Medicin har udsendt til ALLE praktiserende læger i slutningen af 2013, citat:

 

”Kronisk træthedssyndrom, Myalgic Encephalomyelitis, (ME) Postviralt træthedssyndrom (A04)

Colon irritabile (D93)

Kardialt syndroma X (K74)

Fibromyalgia (L18)

Kronisk whiplash, Distorsio columnae cervicalis sequelae, Whiplash Associated Disorder,

Whiplash syndrom (L83)”

 

 

  

Disse sygdomme har vidt forskellig oprindelse og forløb, men fordi de har nogen sammenfaldende symptomer, så har psykiaterne på FFL fundet på at slå dem sammen til én og samme sygdom, funktionelle lidelser, som er en psykiatrisk diagnose, som de gerne vil behandle med mindfulness, kognitiv terapi, fysisk træning og psykofarmaka.

 

Funktionelle lidelser skal, ifølge psykiaterne på FFL, behandles i almen praksis, hvorimod svær funktionel lidelse, som psykiaterne kalder: Bodily Distress Syndrome, BDS, skal behandles af psykiatere eller i almen praksis med støtte at psykiatere eller psykologer.

 

 

 

Hvordan får man diagnosen BDS?

BDS-diagnosen er psykiaterne på FFLs egen opfindelse, og det er den diagnose, som psykiaterne gerne vil huskes for, og den diagnose som de kæmper for at få anerkendt internationalt. I øjeblikket betegnes den som forskningsdiagnose, men tros det bruges den allerede af læger og kommuner.

 

Ifølge DSAMs Klinisk vejledning for almen praksis, Funktionelle lidelser, 2013http://vejledninger.dsam.dk/funktionellelidelser/ står der på side 12, hvordan diagnosen BDS stilles, citat:

 

”Symptommønstret er karakteriseret ved tilstedeværelse af mindst 3 samtidige symptomer fra mindst en af de følgende symptomgrupper.”

 

Hjertebanken + trykken/smerter i brystet + forpustethed uden anstrengelse = BDS

Mavesmerter + diarré, + oppustethed = BDS

Smerter i arme eller ben + ledsmerter + rygsmerter = BDS  

Koncentrationsbesvær + hukommelsesbesvær + træthed = BDS

 

Bemærk hvor relativt let alle mennesker kan opfylde disse kriterier i perioder af deres liv, og bemærk også, hvordan disse symptomer kan dække over alvorlige sygdomme, som bør udredes og behandles fysisk.

 

 

 

 

HPV-vaccine og funktionelle lidelser

 

HPV-vaccine-skaderamtes symptomer forsøges også indlemmet under funktionelle lidelser.  

"Symptomforskeren" psykiater Marianne Rosendal fra FFL udtaler på TV, citat:

"Det er bare en udløsende faktor på noget som ligger latent i forvejen, og så får man denne her voldsomme reaktion, hvor kroppen er i vedvarende alarmberedskab, laver mange symptomer, hvor det hele slipper igennem op til hjernen, kan man sige, så man bliver meget påvirket af de her symptomer"..

Vaccinen er altså 'bare' en udløsende faktor:

http://www.youtube.com/watch?v=WBFykPs92LY&noredirect=1

 

 

Soldater og funktionelle lidelser 

FFL forsøger også at få traumatiserede soldater til at henvende sig for at få hjælp af mindfulness-kurser:

http://www.dr.dk/Nyheder/Regionale/Oestjylland/2013/12/13/121757.htm

 

 Konvertering af diagnoser

Psykiaterne på FFL har blandt mange mennesker fået det image, at de ’stjæler’ patienternes sygdomme, som ofte er stillet af speciallæger, og konverterer dem til deres psykiatriske sygdomme: funktionelle lidelser og BDS, hvilket patienterne ikke bryder sig om.

 

 

Psykiaterne på FFL har svaret igen med, at de ikke konverterer patienternes sygdomme, men at man sagtens kan have f.eks. både hjerneskade, HPV- bivirkninger, sklerose og kræft og funktionelle lidelser, så der er således mulighed for, at FFL kan modtage MANGE patientgrupper.

 

 

Karina-sagen

At psykiaterne på FFL ikke fratager patienter deres diagnoser passer ikke, selvom de påstår det modsatte. Det kan man bl.a. se af sagen om Karina Hansen, en ung ME-syg kvinde på 24 år, som blev tvangsfjernet fra sit hjem d. 12.02.13 og tvangsindlagt på Hammel Neurocenter under psykiater Niels Balle Christensen og psykiater Per Fink fra FFL og tvangsbehandlet med GET (Graded Exercise Training), som ifølge ME-eksperter kan skade ME-patienter. Karina er også blevet tvangsisoleret fra familie og venner, som ikke må besøge hende for de ansvarlige psykiatere, som heller ikke vil hjælpe Karina med at få opladet sin telefon, så hun kan tale med omgivelserne. Karina må ikke påvirkes imod psykiaternes ideer om behandlingen.

 

 

Ny diagnose

Karina har fået frataget sin WHO-anerkendte ME-diagnose, som er stillet af flere førende specialister, og er stadig indlagt, nu med Pervasive Arousal Withdrawal Syndrome-diagnosen, en meget sjældent brugt psykiatrisk diagnose, som ikke er anerkendt af WHO, og som viser, at Karina sandsynligvis har taget skade af den hårdhændede behandling og efterfølgende isolation fra familie og venner.

 

 

Forældre til børn med ME

Omtalen af Karina Hansens indlæggelse på de sociale medier har bevirket, at forældre til børn med ME frygter samme skæbne for deres børn, og med god grund, for det sker på nøjagtigt samme måde verden over.

Se links under ’knappen’ om Karina-sagen, links.

 

 --------------------------------------------------------------

 

 

På trods af Forskningsklinikkens påstande om, at de mange sygdomme skulle være psykiske, så er der dokumentation for, at de syge lider af fysiske sygdomme.

 

 

Forskning som viser, at nogen af de konverterede sygdomme er fysiske:

 

Vedrørende ”irritabel tyktarm” er der gennem de seneste år fremkommet resultater, som viser, at der kan være en organisk forklaring på mange af tilfældene. Forskere fra Hillerød Hospital har opnået forskningsresultater og behandlingsmetoder, som bl.a. viser, at mange af tilfældene skyldes kronisk forstoppelse, som kan afhjælpes med en speciel behandling, som disse forskere har udviklet. Se mere her: http://www.raahave.dk/?p=36 Hverken mindfulness, kognitiv terapi, fysisk træning eller psykofarmaka vil kunne afhjælpe denne sygdom, og det ville være fatalt, hvis det var de eneste ’tilbud’.

 

Henrik Isager, speciallæge i intern medicin & infektionsmedicin, dr. Med., bogaktuel med bogen ”Blinde pletter” skriver i sit høringssvar til DSAM, om træthedstilstande ved f.eks. ME (kronisk træthedssyndrom) og fibromyalgi (citat):

 

”I årene op til årtusindskiftet fik man kortlagt karakteristiske celleforandringer i flere væv.

Forandringer, der kan kaldes karakteristiske for energitabssygdom i den forstand at

forskellen i forhold til kontrolmaterialer af såkaldt normale er så markant, at overlapningen er minimal eller helt fraværende. I muskelvæv drejer det sig om degenerative forandringer i mitokondrierne (cellens energigeneratorer) samt tegn på svigtende produktion af mitokondriernes “brændstof”, ATP - to sider af samme sag. Svigtende ATP-produktion er også påvist i hvide blodlegemer”, og Henrik Isager konkluderer: ” Pointen ved disse forandringer er at de reducerer den aërobe reservekapacitet - den reserve, man trækker på, når kravene til opretholdelse af et iltbaseret energistofskifte i cellerne stiger.”

Hele Henrik Isagers høringssvar kan læses her: http://www.dsam.dk/files/181/henrik_isager.pdf

 

Spanske forskere har fundet objektive tegn på, at multiple chemical sensitivity, MCS, findes som fysisk sygdom.

Årsagen til MCS skal formentlig findes i nervesystemet, og hænger sammen med en unormal, nedsat blodgennemstrømning i hjernen ved påvirkning af kemikalier, som kan påvises ved SPECT-scanning.

Læs mere her: http://mcsfokus.dk/spanske-forskere-finder-objektive-tegn-pa-mcs

I øvrigt behandles overfølsomhed og intolerans bedst ved at undgå at komme i kontakt med det, man ikke kan tåle og ikke med Forskningsklinikkens behandlingsmetoder.

 

Af de to understående links fremgår det, at 10.000 kvinder årligt dør af hjerteproblemer, fordi de ikke bliver taget alvorligt, når de henvender sig til deres læge. Derfor vil det være farligt og evt. fatalt, om kvinder med hjerteproblemer kanaliseres over i psykiatrien under betegnelsen syndrom X, “hjertesmerter” og derved behandles forkert.

http://www.hjerteforeningen.dk/index.php?pageid=334&newsid=878

http://www.netdoktor.dk/centre/hjerte/kvinders_hjerter.htm

 

’Infralydoverfølsomhed’ er Klinikkens egen opfindelse. Infralyd og lavfrekvent lyd kan høres af alle, hvis lydstyrken er høj nok. Nogen mennesker kan høre lydene ved lav styrke. Lydene produceres på f.eks. kraftværker, når varm luft passerer store skorstene med høj hastighed, som får skorstenen til at svinge med lav frekvens, som giver meget lange lydbølger, som rækker langt, og nogen mennesker med god hørelse kan høre disse meget lave lyde, som går gennem mure, grundfjeld og luft. Der er således ikke tale om overfølsomhed, men om god hørelse. Lydene kan måles, og de findes over det ganske land. Læs mere om infralyd her: http://infralyd.com/

 

At mavesår fremkaldes af bakterier, og at dyr også kan få borreliose efter flåtbid fandt man, da man begyndte at lede efter det.

 

Det er derfor meget betænkeligt at Forskningsklinikken får lov til at konvertere alle disse fysiske sygdomme til psykiatriske tilstande. Vi har i Facebook-gruppen ”Menneskesynet bag Term-modellen og lægekonsulenternes arbejde”, ( http://www.facebook.com/groups/178532408882649/ ) forsøgt at få svar på hvilken juridisk ret Forskningsklinikken har til at konvertere diagnoser.

 

Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Patientombuddet, Justitsministeren, Etisk Råd, DSAM og Ombudsmanden vil ikke gribe ind overfor Forskningsklinikkens tilsyneladende ret til at konvertere diagnoser. Alle henviser til alle i et patetisk forsøg på ikke at svare, for man har politisk besluttet, at Forskningsklinikken skal have lov til at fortsætte nuværende praksis. Deres svar kan ses her i ”SVAR til Menneskesynet bag…”: http://www.facebook.com/groups/277255872284815/?ref=ts under dette link: http://www.facebook.com/groups/277255872284815/doc/440790095931391/

Hvorfor? Fordi Klinikken hjælper kommunerne med at sætte syge menneskers pensionsansøgninger på standby, medens patienter behandles på klinikken over et længere forløb.

 

 

Hvis man ikke bliver grundigt undersøgt ved ovenstående diagnoser, men bare overføres til psykiatrien og Forskningsklinikken for de såkaldte funktionelle lidelser, kan det også med en sådan diagnose koste liv, for sygdommene kan have en fysisk årsag som f.eks. kræft, astma eller dårligt hjerte.

 

TrygFondens førtidspensionsoplæg bygger på Forskningsklinikkens filosofi om de såkaldte funktionelle lidelser, bodily distress syndrome og helbredsangst, og TrygFonden har støttet Klinikken med i hvert fald 1oo mil. kr.

 

Er det rimeligt at en fond støtter så massivt op om en så kontroversiel behandlingsfilosofi? Og tjener det almenvældets vel, som der står i TrygFiondens retningslinjer, eller tjener det Trygs forsikringsselskaber?

Her ses TrygFondens førtidspensionsoplæg: http://www.trygfonden.dk/~/media/PDF/Syg%20men%20ingen%20diagnose.ashx

 

TrygFonden hjælper Forskningsklinikken med store pegenbeløb, og Forskningsklinikken 'hjælper' forsikringsselskaberne ved at give borgere psykiatriske diagnoser, hvorved forsikringsselskaberne undgår at udbetale sygeforsikringer og arbejdsskades-forsikringer, for disse bliver kun udbetalt i 4 - 7 % af tilfældene ved en psykiatrisk diagnose.

 

Mange patientforeninger og enkeltpersoner har kommenteret DSAMs oplæg Funktionelle symptomer og lidelser, 2012 forløberen for DSAMs nye vejledning, Kliniks vejledning for almen praksis, Funktionelle lidelser, 2013, og bedt DSAM om ikke at udgive skriftet, da det indeholder mange faktuelle fejl og indebærer stor risiko for at patienter fejlbehandles, hvis det implementeres i almene lægepraksisser landet over.

Her er alle deres høringssvar, som er meget læseværdige og grundige i deres argumentation og bekymring for nuværende og kommende patienter, som risikerer fejlbehandling og i værste fald død, hvis vejledningen bliver fulgt i danske lægers praksisser: http://www.dsam.dk/flx/dsams_kliniske_vejledninger/hoeringer/funktionelle_lidelser/


 

 

 

Links